Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Berekenen

Berekeningen zijn de basis van goede adviezen voor u. Kant Engineering maakt berekeningen in de werkvelden:

  • riolering, zoals hydraulische berekeningen
  • geotechniek, zoals beschoeiingsberekeningen, zettingsberekeningen
  • wegenbouwkunde, zoals verhardingsberekeningen
  • verkeerskunde, zoals parkeerbalansen