Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Onderzoeken

Onderzoeken zijn het fundament van veel voor uw project benodigde documenten. Kant Engineering voert onderzoeken uit in de werkvelden:

  • riolering, zoals videoinspecties
  • geotechniek, zoals sonderingen en boringen
  • milieukunde, zoals verkennend bodemonderzoek
  • wegenbouwkunde, zoals asfaltboringen
  • verkeerskunde, zoals theoretisch parkeeronderzoek