Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Ontwerpen

Uw plan moet voordat het kan worden uitgevoerd op tekening worden gezet. Dit ontwerp maken wij. In het ontwerp worden de knelpunten 'getackeld' en worden oplossingen bedacht. Het ontwerpproces bestaat uit verschillende fasen:

  • schetsontwerp
  • voorlopig ontwerp
  • concept ontwerp
  • definitief ontwerp


Nadat het definitief ontwerp is goedgekeurd worden vervolgfasen opgestart.