Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Statistieken

Hieronder presenteren wij een aantal voor u interessante statistieken over ons.

Offertes zijn goed

Meer dan 85% van onze offertes wordt opdracht. De prijsverhouding t.o.v. andere ingenieursbureaus is goed. Aangetoond is dat de grotere bureaus van ons gebruik maken om opdrachten binnen te halen.

grafiek opdracht per offerte

Opdrachtgevers zijn tevreden.

Van al onze opdrachtgevers komt meer dan 90% terug met een vervolgopdracht. De geleverde kwaliteit is goed.Goede kostenramingen

Bij 75% van de aanbestedingen zit de laagste inschrijver binnen 15% onder de raming. U heeft een goed inzicht over uw budget.

grafiek kostenramingsaccuraatheid

Complete contractdocumenten

Van 86% projecten, waarvan wij de contractdocumenten hebben opgesteld en waarbij wij de uitvoeringsbegeleiding doen, blijft de eindafrekening onder de inschrijfsom. U heeft weinig kans op overschrijdingen.

grafiek besteksinschrijvings tov eindafrekeningsverhouding

Doe uw voordeel

Doe uw voordeel met deze statistieken.