Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Herinrichting Hoogstraat

Projectomschrijving

De Hoogstraat ligt in Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente Krimpenerwaard wil op aangeven van de bewoners de trillingshinder verminderen. De trillingshinder zal worden verminderd door het aanbrengen van een fundering en een aanpassing van het wegprofiel.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor de herinrichting Hoogstraat heeft Kant Engineering de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • inmeting
 • inventarisatie kabels en leidingen
 • fotorapportage
 • parkeeronderzoek
 • concept ontwerp
 • presentatietekening
 • bewonersavond
 • definitief ontwerp
 • globale kostenraming
 • vergunningsaanvraag
 • aanlegtekening
 • opbreektekening
 • dwarsprofieltekening
 • detailtekening
 • RAW-bestek
 • V&G-plan
 • Besteksraming
 • Nota van inlichtingen
 • Directievoering
 • Toezicht houden