Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Geotechniek

Kant Engineering maakt geotechnische berekeningen en geeft geotechnisch advies. Geotechniek is het bouwen in, bouwen op en bouwen met grond. Om te kunnen bouwen in, op of met grond moet de ondergrond worden onderzocht. Op basis van het onderzoek kunnen geotechnische berekeningen worden gemaakt. Tijdens en na de uitvoering kan de situatie worden gemonitoord.

Geotechnisch onderzoek

De ondergrond wordt voor elk project in kaart gebracht. Voor veel projecten van Kant Engineering worden sonderingen en boringen uitgevoerd. Uit de boringen kunnen monsters worden genomen. De monsters kunnen in een laboratorium voor specifieke doeleinden worden onderzocht. Van elk geotechnisch onderzoek wordt door Kant Engineering een duidelijk en overzichtelijk onderzoeksrapport geschreven. Dit rapport is een goede basis voor geotechnische berekeningen.

Geotechnische berekeningen

Voor bouwwerkzaamheden in, om en met grond is praktisch geotechnisch advies belangrijk. Geotechnische adviezen worden gebaseerd op geotechnische berekeningen. Kant Engineering voert ondere andere de volgende berekeningen uit:

-zettingsberekeningen
-voorbelastingsberekeningen
-berekeningen met lichtgewicht aanvulmateriaal
-damwandberekeningen
-berekeningen van andere grondkerende constructies
-bemalingsberekeningen
-paalberekeningen

Monitoring

Voor tijdelijke geotechnische constructies, zoals voorbelasting of een bouwkuip met bemaling, is monitoring van belang. Kant Engineering voert geotechnische monitoring uit, zodat:

-schade aan de omgeving wordt voorkomen
-vervolgstappen in het constructieproces tijdig worden uitgevoerd
-aanvullende geotechnische maatregelen worden genomen, wanneer dit noodzakelijk is

Met geotechnische monitoring worden de kosten en planning van bouwprojecten bewaakt.

Vraag een offerte aan

Begin uw vergelijking van de offerte van Kant Engineering met die van andere ingenieursbureaus door ons een offerte aanvraag te sturen per email of per post.