Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Milieukunde

Milieu is zeer belangrijk in de hedendaagse samenleving. Een verontreiniging zorgt ervoor dat de kosten van het project enorm oplopen. Daarom is het zaak om verontreinigingen in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart te brengen.

Asfalt

Kant Engineering heeft haar eigen asfaltboorwagen. Aan de hand van het projectgebied en de aanwezige gegevens maken wij een boorplan op. De boorkernen worden aan de hand van verschillende proeven getest op teerhoudendheid.

Bodem

Naast het asfalt is de bodem een potentiŽle verontreinigde locatie. Bij werken in de bodem of het afvoeren van grond dient de bodem onderzocht te worden:

  • verkennend bodemonderzoek
  • partijkeuring
  • waterbodemonderzoek