Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Riolering

Kant Engineering is een ingenieursbureau dat adviseert over riolering. Riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Stichting RIONED informeert algemeen publiek over de werking en andere aspecten van riolering. Riolering is onder te verdelen in vrij-verval riool, persriool en vacuümriool.

Vrij-verval riool

Bij vrij-verval riolering wordt het opgevangen water door middel van zwaartekracht door buizen getransporteerd naar het laagste punt in het rioolstelsel. Vrij verval riool is onder te verdelen in verschillende rioolstelsels:

-gemengd rioolstelsel
-gescheiden rioolstelsel
-verbeterd gescheiden rioolstelsel

Kant Engineering adviseert over het toe te passen rioolstelsel op basis van de inpasbaarheid, richtlijnen en toekomstvisies. Bij een vrij verval rioolstelsel moeten veel keuzes gemaakt worden zoals:

-materiaalgebruik
-buisdiameters
-buisvormen
-locaties inspectieputten
-locaties overstorten
-wel of geen infiltratieriool

Aan de hand van (hydraulische) berekeningen wordt door Kant Engineering een ontwerp gemaakt van het vrij-vervalrioolstelsel.

Persriool

Bij persriolering wordt het afvalwater door middel van een gemaal door een kleine persleiding gepompt. Kant Engineering adviseert aan de hand van de hoeveelheid afvalwater en de lengte van de afvoerleiding over:

-locatie gemaal
-diameters persleiding
-locaties ontluchters
-tracé persleiding
-afmetingen pomp

Vacuümriool

Kant Engineering geeft onafhankelijk advies over vacuümriolering. Bij vacuümriolering wordt het afvalwater gezogen in plaats van geperst, zoals bij persriolering. Één van de leveranciers van vacuümrioolsystemen is Quavac.

Vraag een offerte aan

Begin uw vergelijking van de offerte van Kant Engineering met die van andere ingenieursbureaus door ons een offerte aanvraag te sturen per email of per post.