Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Verkeerskunde

Kant Engineering heeft veel ervaring met verkeerskunde. Verkeerskunde is het vakgebied dat zich bezig houdt verkeersveiligheid, parkeergelegenheden en weginrichting. De organisatie CROW heeft veel richtlijnen op het gebied van verkeerskunde uitgebracht. CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer.

Verkeersveiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect binnen de verkeerskunde. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten veilig op hun eindbestemming komen. Kant Engineering houdt zicht hier dagelijks mee bezig, zoals met:

-het scheiden van verkeersstromen
-het verkeersveilig maken van kruispunten
-het toepassen van snelheidsremmende maatregelen
-het toepassen van verkeersveiligere wegprofielen

Hierbij houdt Kant Engineering rekening met het toenemende verkeer en de ontwikkelingen van voertuigen en weggebruikers.

Parkeergelegenheden

Met het toenemende verkeer wordt de parkeerdruk steeds groter. De voertuigen worden ook steeds groter, waardoor er op vele plaatsen een parkeerprobleem is ontstaan. Kant Engineering brengt de parkeerproblemen in kaart. Dit wordt gedaan door middel van:

-theoretisch parkeeronderzoek
-parkeerevaluatie

Bij een theoretisch parkeeronderzoek berekent Kant Engineering de parkeerdruk aan de hand van kengetallen. Kant Engineering inventariseert bij een parkeerevaluatie op verschillende momenten waar de auto's geparkeerd staan. Op beide manieren kunnen de parkeerproblemen overzichtelijk worden gemaakt.

Kant Engineering maakt op basis van een parkeeronderzoek een plan voor de verbetering van de parkeergelegenheden, zodat de parkeerdruk vermindert.

Weginrichting

Naast de parkeervakken behoren ook rijbanen, fietspaden, trottoirs, bermen tot de weginrichting. Kant Engineering stemt al deze functies met elkaar af in een ontwerp. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid en met de richtlijnen van het CROW.

Kant Engineering houdt bij de ontwerpen ook rekening met straatmeubilair, verlichting, bomen en andere groenvoorzieningen.

Vraag een offerte aan

Begin uw vergelijking van de offerte van Kant Engineering met die van andere ingenieursbureaus door ons een offerte aanvraag te sturen per email of per post.