Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Waterbouwkunde

Er is veel water in Nederland. De kans dat er water in uw project voorkomt is groot. Wij adviseren u over waterbouwkundige elementen.

  • dempen watergangen
  • ontgraven watergangen
  • onderhouden watergangen
  • aanleggen beschoeiing
  • aanleggen kademuren
  • aanleggen duikers
  • aanleggen bodem- en taludbescherming