Kant Engineering logo

CIVIELTECHNISCH INGENIEURSBUREAU

Wegenbouwkunde

Kant Engineering adviseert in de wegenbouwkunde. Wegenbouwkunde is de wetenschap die zich bezig houdt met de aanleg van wegen. Hieronder vallen:

-asfalt
-elementenverhardingen
-wegfunderingen

Asfalt

Kant Engineering stelt verhardingsadviezen voor asfalt op. Er zijn verschillende soorten asfalt. De toe te passen asfalttypen zijn afhankelijk van het gebruik van de verharding en van de omgeving.

De asfaltdikte wordt door Kant Engineering gedimensioneerd. De asfaltdikte is afhankelijk van de ondergrond. De verwachte verkeersintensiteit dat gebruik zal maken van de verharding is van belang. Bij onderhoud van asfaltwegen is ook de dikte van de bestaande asfaltverharding belangrijk.

Kant Engineering onderzoekt bestaande asfaltverhardingen met haar eigen boorwagen. Aan de hand van de boorkernen wordt de dikte van de bestaande asfaltverharding bepaald. Bovendien kan de teerhoudendheid worden bepaald aan de hand van de boorkernen.

Elementenverhardingen

Kant Engineering stelt ook verhardingsadviezen voor elementenverhardingen op. Er zijn verschillende soorten elementenverhardingen. Voor elke elementenverharding zijn er verschillende leveranciers. Elementenverhardingen kunnen bestaan uit:

-betonstraatstenen
-betontegels
-gebakken klinkers van
-natuursteenkeien

Alle type elementenverhardingen bestaan uit verschillende formaten. Ze kunnen in verschillende verbanden worden aangelegd. Vele leveranciers, zoals Huwa, hebben een groot assortiment van beschikbare kleuren. Kant Engineering adviseert over al deze facetten.

Wegfunderingen

Zowel asfalt-, beton- als elementenverhardingen worden aangelegd op een fundering. De wegfundering verdeelt de verkeersbelastingen naar de ondergrond. Er zijn verschillende funderingen:

-ongebonden fundering
-gebonden fundering
-lichtgewicht fundering
-waterbergende fundering

Kant Engineering helpt met de keuze voor de beste fundering. De beste fundering is afhankelijk van de ondergrond, het gebruik en het type verkeer.

Vraag een offerte aan

Begin uw vergelijking van de offerte van Kant Engineering met die van andere ingenieursbureaus door ons een offerte aanvraag te sturen per email of per post.